Βρυξέλλες

Ημίτρελες στις Βρυξέλλες όταν μάθαμε τα νέα!

Posted on

Γράφει η Κωνσταντία Πετρούση στο Facebook της:

«Τη στιγμή που μάθαμε τα ευχάριστα. Δεν μας χωρούσε το δωμάτιο!!!!»

Στις Βρυξέλλες.

Posted on

Απο τo Facebook της συναδέλφου Κωνσταντίας Πετρούση:

«Όλοι στις Βρυξέλλες γνωρίζουν για εμάς, μας συγχαιρουν παντού για τον αγώνα μας και «πανηγυρίζουν» για μαζί μας!!!!!!! Η ψυχή και η καρδιά μας είναι Καραγιωργης Σερβίας 10.»