Καταγγελία

Καταγγελλία του συντονιστικού καθαριστριών

Posted on

«Απο το Υπουργείο θα φύγουμε μόνο αν παρουσιαστεί και η τελευταία συναδέλφισσα στη δουλειά της»